Ποιοι είμαστε

Το Eager Chick Early Learning δημιουργήθηκε τον Απρίλιο του 2020, μια δύσκολη περίοδο για όλους μας, στην οποία κληθήκαμε, όχι μόνο να ανταπεξέλθουμε στις καθημερινές εργασίες και απαιτήσεις, αλλά και να επιτελέσουμε καθήκοντα παιδαγωγών, διασκεδαστών και ψυχαγωγών για τα παιδιά μας.

Με έμπνευση, λοιπόν, από τις δραστηριότητες που δημιουργούσαμε για τα παιδιά μας Ηλία κι Ελεάνα, αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε το Eager Chick για να αντλήσουμε έμπνευση, να μοιραζόμαστε και να ανταλλάξουμε τις ιδέες μας και με άλλους γονείς, κηδεμόνες και φροντιστές.

Η φιλοσοφία μας στηρίζεται στο “Ακολούθησε το παιδί”. Παρατηρούμε, βλέπουμε κι αφουγκραζόμαστε τα παιδιά και συνθέτουμε δραστηριότητες σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά τους, αλλά παράλληλα τα βοηθάμε και τους δίνουμε κίνητρα για να αναπτύξουν τις δεξιότητες τους.