Λίγα λόγια για εμένα

H Γεωργία είναι απόφοιτη του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Στο ίδιο τμήμα ολοκλήρωσε και τις
μεταπτυχιακές σπουδές της πάνω στις “Φυσικές επιστήμες στην εκπαίδευση”.
Τα τελευταία 10 χρόνια εργάζεται στην ιδιωτική εκπαίδευση ως δασκάλα.
Το 2020 έφερε στον κόσμο την κόρη της και άρχισε να αναζητάει γι’ αυτήν ένα διαφορετικό
σύστημα εκπαίδευσης από αυτό που υπηρετούσε τόσα χρόνια.
Ολοκλήρωσε τις σπουδές της ως βοηθός μοντεσσοριανού παιδαγωγού για τις ηλικίες 3-6
(μοντεσσοριανό ινστιτούτο της Ελλάδας, AMI) και συνεχίζει την εκπαίδευσή της με έναν
μεγάλο κύκλο σπουδών ως παιδαγωγός βρεφικής ηλικίας για τις ηλικίες 0-3  με τις
εκπαιδεύτριες Maria Teresa Vidales & Teanny Hurtado (μοντεσσοριανό ινστιτούτο της
Ελλάδας, ΑΜΙ).
Το τελευταίο διάστημα εκπαιδεύει γονείς που θέλουν να εφαρμόσουν τη μοντεσσοριανή
προσέγγιση στο σπίτι μέσω online ομαδικών ή ατομικών συναντήσεων.
Η Γεωργία ταυτόχρονα ασχολείται με τη μελέτη του μοντεσσοριανού υλικού και τη σωστή
παρουσίαση και χρήση του για το ηλικιακό στάδιο στο οποίο απευθύνεται. Έτσι προέκυψε
και η συνεργασία με το Eager Chick Early Learning το οποίο φέρνει το μοντεσσοριανό υλικό στην Ελλάδα
και επιθυμεί να γίνει προσιτό προς κάθε οικογένεια που θέλει να εφαρμόσει τη μέθοδο στο
σπίτι αλλά και για κάθε παιδαγωγικό οργανισμό που θέλει να εμπλουτίσει το υλικό του.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την online μοντεσσοριανή εκπαίδευση στο σπίτι
από τη Γεωργία Ζήγκου πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:
https://docs.google.com/forms/d/15jh714DKQ-
wnjTMwI2MpIBKf9_ClRMEuERycY9ksgs0/edit

Website: https://montessoraki.com/
Instagram account: montessoraki_
Email: zigougwgw@hotmail.com